<div>Ubytování</div>

 
 
OD 24. 5. DO 31. 5. 2023
Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Rozhodnutí ředitele, Pravidla pro umisťování žáků.pdf
Sponka na papír Přihláška k ubytování na školní rok 2023-2024.pdf
Sponka na papír Příloha č. 1 k přihlášce k ubytování - Kritéria pro umisťování žáků a studentů do domova mládeže.pdf
Sponka na papír Příloha č. 2 k přihlášce k ubytování - Výpis-výtisk ze systému IDOS (pouze vzor).pdf
Sponka na papír Informace k provozu DM 2023-2024.pdf
Sponka na papír Vnitřní řád DM platný od 1. 9. 2023.pdf
Sponka na papír Příloha Vnitřního řádu DM č. 1 - Platby za ubytování v DM.pdf
Sponka na papír Příloha Vnitřního řádu DM č. 2 - Žádost o snížení platby za ubytování v DM.pdf
Sponka na papír Příloha Vnitřního řádu DM č. 3 - Oznámení o ukončení ubytování v DM.pdf
Sponka na papír Příloha Vnitřního řádu DM č. 4 - Předávací protokol žákem užívaného majetku v DM.pdf
Sponka na papír Smluvní podmínky a souhlasné prohlášení zákonného zástupce nezletilého žáka 2023-2024.pdf
Sponka na papír Smluvní podmínky a souhlasné prohlášení zletilého žáka a rodičů 2023-2024.pdf

FOTOGALERIE

Ubytování

autor:GYGR
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix