Školská rada

Na Gymnáziu a Střední odborné škole pracuje Školská rada ve složení:

Bc. Drahuše Kaplanová (volena pedagogickým sborem) 

Markéta Rabová (volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky žáky). 

 

 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix