Školská rada

Na Gymnáziu a Střední odborné škole pracuje Školská rada ve složení

Ing. Dušana Blehová – předsedkyně

kontakt: blehova@gyasos-prelouc.cz

 

Ing. Ivana Procházková –  člen

kontakt: Ivana.prochazkova@pardubickykraj.cz

 

Bc. Drahuše Kaplanová –  člen

Kontakt: kaplanova@gyasos-prelouc.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí