Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení, které zveřejňuje ředitel školy vždy do konce měsíce ledna daného roku.

Do oborů s maturitní zkouškou jsou žáci přijímáni na základě kritérií, které zahrnují jednotné přijímací testy z českého jazyka a z matematiky a jsou organizovány společností CERMAT.

Do tříletých učebních oborů jsou žáci přijímáni na základě výsledků ze základní školy. Přijímací zkoušky žáci nekonají.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
2020/2021

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média; 34-41-M/01 Polygrafie, 34-56-L/01 Fotograf
1. TERMÍN
12.04.2021 8:00
2. TERMÍN
13.04.2021 8:00

OSMILETÝ STUDIJNÍ OBOR

79-41-K/81 Gymnázium
1. TERMÍN
14.04.2021 8:00
2. TERMÍN
15.04.2021 8:00

NÁHRADNÍ TERMÍNY

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, 34-41-M/01 Polygrafie, 34-56-L/01 Fotograf, 79-41-K/81 Gymnázium
1. TERMÍN
12.05.2021 8:00
2. TERMÍN
13.05.2021 8:00
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix