TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Učební obor / 3 roky / 34-52-H/01
ŠVP: Operátor tiskových technologií

O OBORU

Tisknu, tedy jsem.
  • Naše škola jako jedna z mála nabízí tento velmi specializovaný a mezi zaměstnavateli žádaný obor.  

  • Co tě čeká? Něco z teorie, ale hlavně praxe. Spousta praxe. Celkem 1440 hodin za 3 roky. 

  • V průběhu výuky se seznámíte se všemi fázemi polygrafické výroby, důraz klademe především na fázi tisku. 

  • A kde se jako absolvent uplatníš? V polygrafických firmách, při obsluze tiskových strojů a také při přípravě a zhotovení tiskových forem.  

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se konají  z odborných předmětů formou písemnou, praktickou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix