GDPR

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a  Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a  posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty.

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj? Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Pokud jsou na Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč zpracovávány vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste škole poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.


Správce osobních údajů:

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

doručovací adresa: Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

adresa datové schránky:  77nsz6m

e-mailová adresa: skola@gygr.cz

telefon: +420 466 672 744

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Miroslav Tkáč

doručovací adresa: Miroslav Tkáč, Jiráskova 246, 533 13 Řečany nad Labem

emailová adresa: tkac.miroslav@email.cz, poverenec@data-protect.cz

telefon: +420 774 748 768

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Informační memorandum GDPR.pdf
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix